Máte otázky? info@domovy-dochodcov.sk

Zoznam domovov

Vyberte si podľa kraja, kde hľadáte domov pre dôchodcov a seniorov. Určite nájdete to, čo potrebuje.

Najnovšie pridané:

Dom dôchodcov Oáza staroby, n.o., Dudince

Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov.

Nezábudka, n.o., Fiľakovo

Domov dôchodcov a sociálnych služieb. Opatrovateľské kurzy. Zariadenie opatrovateľskej služby.

Dominik, n.o., Veľká Lehota

Dominik n.o. sa snaží vo svojom Zariadení pre seniorov, Penzióne pre seniorov, Domove sociálnych služieb o aplikáciu moderných opatrovateľských metód spolu s komplexným a individuálnym prístupom k seniorom vytvorením bezbariérového prostredia a poskytnutím sociálnej istoty a zodpovedajúcej starostlivosti.

Bonitas, n.o., Tekovská Breznica

Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov Oáza.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Veľký Krtíš

Naše zariadenie je zariadením sociálnych služieb, ktoré je zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.